Background Image

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

Hieronder staan de betalingsvoorwaarden van Ergotherapie Rozemarijn.

 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst (Behandelplan) tussen u als client en de ergotherapeut.

2 Afspraken dienen 24 uur van te voren te geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

3 Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

4 U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL29ASNB0709211872 ten name van MR Visser te Alkmaar. Vermeld bij de (electronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

5 Indien de volledige belating niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

6 De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

7 Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van 40 euro, plus de wettelijke consumentenrente.

8 Uw betaling strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

9 Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.